INSTYTUT ANALIZY BIOENERGETYCZNEJ

Cykl psychoedukacyjny ŚWIATŁOCIEŃ - pakiet 4 spotkań

255,00 zł

Osobowość depresyjna w ujęciu psychosomatycznym. Cz. 1 cyklu

85,00 zł

Traumy relacyjne a moje relacje dziś - osłabiając niekorzystne powtórzenia. Cz. 2 cyklu

85,00 zł

Rana narcystyczna - odzyskiwanie wartości. Cz. 3 cyklu

85,00 zł

Sytuacja edypalna - moja seksualność i przyjemność. Cz. 4 cyklu

85,00 zł

Książka "Psychoterapia przez ciało"

68,00 zł

Audiobook "Psychoterapia przez ciało"

68,00 zł

Ebook "Psychoterapia przez ciało"

68,00 zł

Pakiet Książka + Audiobook "Psychoterapia przez ciało"

102,00 zł

Pakiet Ebook + Audiobook "Psychoterapia przez ciało"

102,00 zł

Pakiet Książka + Ebook + Audiobook "Psychoterapia przez ciało"

128,00 zł

Pakiet Książka + Ebook "Psychoterapia przez ciało"

102,00 zł